Go to Top

Udvikling

Udvikling

Kernen i Sirenas løsninger er altid højtudviklede, flydende produkter.
Eget udviklingslaboratorium, knowhow og kvalitet i løsningerne samt mange års erfaring er nøgleordene, der sikrer, at vore kunder altid får individuelle og unikke produkter.

Alle produkter fra Sirena er garanteret ensartet høj kvalitet. Vores laboratorium analyserer alle råvarer, som kommer ind i huset, og kontrollerer, at de overholder de ønskede specifikationer. Tilsvarende analyseres alle producerede varer, inden de frigives til tapning. Ligeledes gemmes alle batchprøver i 2 år. Sirena garanterer naturligvis, at dokumentation mv. altid er a jour med gældende lovgivning og bestemmelser, lige fra sikkerhedsdatablade der lever op til kravene i REACH lovgivningen og at udformningen af etiketter er mærket korrekt.

Én af Sirenas kerneområder er udvikling af individuelle produkter til vores kunder. Det vil sige, har en kunde en god idé til et nyt produkt, kan vi i samarbejde med kunden, udvikle et produkt der matcher kundens ønsker til anvendelse, egenskaber og krav til mærkning og brug af råvarer. Udover at udvikle produktet, sikrer vi, at produktet har den ønskede stabilitet under mange forskellige forhold – lige fra varme til kulde mm. Derudover laves diverse materiale test, som sikrer kunden en korrekt anvendelse af produktet på forskellige overflader.