Go to Top

Samarbejdet med Sirena Soap

Samarbejdet med Sirena Soap

Vi tillægger det en stor værdi at man fysisk besøger virksomheden. Derfor er vores kunder altid velkommen til at komme og hilse på os.

Såfremt der måtte være forhold som er specielle i det enkelte samarbejdsforhold, og som ikke er omtalt i Sirenas almindelige salgs- og leveringsbetingelser, udarbejdes en specifik samarbejdsaftale der tager højde for de individuelle behov.

Vi ønsker at sikre og vedligeholde en arbejdsplads, som lever op til et certificerbart miljøledelsessystem efter ISO14001. Herudover ønsker Sirena Soap at sikre en inddragelse af og kommunikation med interessenter, hvor kundernes og myndighedernes krav er i højsædet. Sirena Soap vil som minimum overholde virksomhedsrelevante krav til miljø og arbejdsmiljø.

Vi gør en dyd ud af, at der altid er en korrekt mærkningsvurdering af alle produkter. Sirena Soap anvender bl.a. ALMEGO, en webbaseret løsning til udarbejdelse af SDS’er som sikrer et fyldestgørende SDS.

Sirena Soap vil ved udvikling af nye og optimering af eksisterende produkter forpligtige sig til en løbende forebyggelse af forurening. Endvidere vil Sirena Soap måle, styre og vurdere de væsentlige miljøpåvirkninger.

Alt i alt ønsker Sirena Soap, at fremstille en ensartet høj kvalitet. Dette efterleves ved at vedligeholde og optimere et kontrolsystem, hvor sporbarhed og repeterbarhed er de væsentlige faktorer.