Go to Top

Produkter

Produkter

Sirena er producent af en lang række rengøringsprodukter, som specialproduceres til en lang række brugere inden for mange forskellige områder. Sirena udvikler, producerer og tapper produkter som findes lige fra det professionelle område til gør-det-selv området.

Alle produkter fra Sirena produceres under ”Private Label”. Det vil sige, at der kun afsættes produkter med kundens egen etikette og brand. Produkterne kan enten være udviklet af Sirena eller produceret efter udleveret recept fra kunden.
Vores produktportefølje dækker bl.a. over;

Gødning

Flydende gødningsprodukter under Private Label er én af Sirenas mange spidskompetencer. I vores produktsortiment findes -, Drivhus-, Blomster-,Hvergangs- og Specialgødning til ethvert formål. Alle gødninger er sammensat og udviklet mhp. den rigtige sammensætning af NPK (Nitrogen, Phosphor og Kalium) som sikrer planterne de optimale vækstbetingelser.

Belægningsrens og fliseplejeprodukter

Til udendørs arealer. Sikrer fliser, sten og træ mod belægninger og flisepest mm.

Husholdningsprodukter

Til den private bruger såvel som den professionelle. En lang række forskellige produkter der dækker alle behov i hjemmet og på arbejdspladsen.

Gulvplejeprodukter

Til alle typer overflader som træ, vinyl, linoleum, fliser, marmor og meget andet.

Autoprodukter

Sirena har alle produkter som både er tilpasset detailmarkedet og den professionelle bruger. Lige fra autoshampoo, motor- og fælgrens og vinylrens – blot for at nævne nogle få eksempler.

Desinfektionsmidler

Sirena har også udviklet en lang række forskellige desinfektionsmidler.

Industriprodukter

Sirenas produktpalette retter sig også mod de professionelle brugere inden for den sorte industri. Rengøringsopgaver, hvor emnerne er stærkt tilsmudset af bl.a. olie og fedt. Hertil er det værd at bemærke, at alle rengøringsopgaverne løses uden brug af opløsningsmidler.

Løntapning, lønproduktion

Udover alle forskellige flydende løsninger til mange forskellige segmenter, tilbyder Sirena også løntapning hvor vi producerer efter kundens recepter og tapper i kundens emballage. Lønproduktion er også en mulighed, hvor Sirena står for håndteringen af forskellige pakkebehov for kunden.

Sirenas produktportefølje dækker over en lang række forskellige recepturer som er udviklet og holdt a jour gennem en lang årrække. Det betyder, at dine Private label produkter er sikret en høj standard og kvalitet tilpasset lige netop dit segment. MEN HUSK har vi ikke en recept liggende på dit nye produkt, vil vi også meget gerne udvikle din nye recept sammen med dig!