Go to Top

Kapacitet og Leveringstid

Kapacitet & leveringstid

Sirena råder over et stort produktionsapparat. Med op til 5 forskellige produktionslinier, sikrer vi, at alle ordrer effektueres enkelt og med en leveringstid inden for den aftalte periode. Sirena er også altid behjælpelig i spidsbelastningssituationer med hasteordrer. Sirena råder over blandekar lige fra 600 kg. til blandekar over 6 ton. Dog er Sirena altid parat til at producere mindre blandinger i en opstartsperiode.